Pioniers gezocht!

In Zaanstad beslissen inwoners mee over het beleid van de gemeente. Dat geldt ook voor Zaankanters die een beroep doen op ondersteuning. Bij cliëntenparticipatie gaat het specifiek om inwoners die gebruik maken van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar werk, schulddienstverlening of thuiszorg. De gemeente Zaanstad wil de manier waarop deze mensen kunnen meepraten en denken, cliëntenparticipatie vernieuwen. Uit de participatiepeiling die is gedaan, blijkt dat mensen graag direct en vaker willen meepraten en rechtstreeks betrokken willen zijn bij veranderingen.


Pioniers gezocht!
De gemeente Zaanstad zoekt pioniers die graag willen meedenken over goede zorg en ondersteuning. De Adviescommissie is een belangrijke partner voor de gemeente. De commissie denkt mee over een aantal vragen. Bijvoorbeeld hoe men in contact kan komen met moeilijk bereikbare doelgroepen, wat de beste vorm is om met cliënten te praten: aan de keukentafel, digitaal, via het netwerk?

Heb je interesse? Bekijk dan het profiel en meld je aan.

Wat is jouw ervaring met het Jeugdteam?


Ben jij in 2016 langs geweest bij één van de Zaanse Jeugdteams? Dan kunnen we jou of je ouders/verzorgers benaderen mee te doen aan een kort onderzoek wat de Jeugdteams in samenwerking met de gemeente uitvoeren. Wij horen namelijk graag hoe je het contact met ons hebt ervaren, zodat wij dingen kunnen verbeteren.
Twee vragen staan centraal in het onderzoek. Ben je tevreden met het resultaat van je bezoek? En: voel je je goed behandeld door het Jeugdteam? Een onafhankelijk onderzoeksbureau (DSP) voert het onderzoek uit. Jouw antwoorden op het onderzoek zijn anoniem. In april 2017 worden de resultaten via deze website bekend gemaakt.
Heb je een vraag over het onderzoek? Neem dan contact op met jouw Jeugdteam.