Onderzoek onder werkende mantelzorgers


Om binnen de gemeente Zaanstad de combinatie werk en mantelzorg te verbeteren is er een enquête opgesteld om de huidige situatie onder de werkende mantelzorgers in kaart te brengen. De resultaten zullen bijdragen bij het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de behoeftes van de mantelzorgers.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Uw inzet wordt gewaardeerd! Bij voorbaat dank.