Ons kind en gezin hebben hulp nodig

Gaat het thuis (even) niet meer? Is er een situatie in het gezin waar je (samen) niet uitkomt?

Er zijn signalen vanuit je kind dat het niet goed met hem of haar gaat. Na een gesprek met de huisarts (of school / Sociaal Wijkteam) worden jullie doorverwezen naar het Jeugdteam. Wat kun je verwachten?

Iedere ouder heeft wel eens dingen waar je tegenaan loopt: een puber die zijn rommel niet opruimt, een kind die even niet zo lekker in zijn vel zit. Als het vaker gebeurt en er is sprake van meer zorgen, bijvoorbeeld om het gedrag en hoe je kind zich ontwikkelt, dan is het fijn om te kunnen praten en sparren met een jeugdprofessional.

Jullie hoeven het niet alleen te doen. Bij het Jeugdteam werken ervaren jeugdhulpverleners. De jeugdprofessionals komen het liefste thuis, bij het gezin, langs. Samen bespreken we welke hulp er nodig is. Soms is dat een kortdurende behandeling, een andere keer duurt het wat langer. Of we komen tot de conclusie dat gespecialiseerde hulp de beste optie is.

De jeugdprofessional blijft dan regiehouder voor het kind en gezin. Op deze pagina lees je meer over de (jeugd)hulpverlening van het Jeugdteam. Dat kan variëren van ondersteuning bij problemen door een echtscheiding tot somberheidsklachten bij je kind.

Familiegroepsplan

Verder is het zo dat ouders en het gezin de mogelijkheid hebben een familiegroepsplan op te stellen. Dat gebeurt samen met familie, vrienden of anderen uit de omgeving van je kind. In dit plan geeft iedereen zelf aan hoe zij de opvoed- en opgroeisituatie voor het kind willen verbeteren.

Het gezin geeft zelf aan welke hulpverlening zij eventueel verwachten. Als ouder(s) hou je de regie. De jeugdprofessionals gaan er vervolgens mee aan de slag.

Hulp bij familiegroepsplan

De gemeente heeft twee organisaties geselecteerd die onafhankelijke ondersteuning kunnen bieden bij het opstellen van een familiegroepsplan. Je maakt zelf de keuze voor de organisatie. De organisaties zijn De Eigen Kracht Centrale en Eigen Plan. Aanmelden gaat via deze websites.