Proclaimer

Het Jeugdteam Zaanstad spant zich in om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Afhankelijk van de informatiewensen van wijkbewoners en het wijkteam, vult elk wijkteam zelf de wijkteamsite in. Van de Sociale Wijkteams mag u in ieder geval het volgende verwachten:

  • De informatie is correct en actueel;
  • Teksten of beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard;
  • De tekst is leesbaar en begrijpelijk.

Als u toch een fout ziet of u bent van mening dat er informatie ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw Sociaal Wijkteam via contact.


Toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid van een website is zeer belangrijk. Dit geldt zeker voor mensen met een (visuele) handicap. Maar ook anderen hebben hier baat bij. Gemeente Zaanstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website het Jeugdteam Zaanstad

Resultaten toegangkelijkheidsonderzoek  

Toegangkelijkheidsverklaring