Strategie Jeugdteam Zaanstad

Het managementteam is in 2022 in dialoog gegaan met de medewerkers over de koers van de nieuwe stichting. De centrale vraag was ‘waar is het Jeugdteam van’ en ‘waar gaan we naar toe’. Dit heeft geresulteerd in een strategie voor ons Jeugdteam.

‘Omdat alle kinderen en gezinnen het verdienen om veilig te zijn en zich prettig te voelen. Waar zij opgroeien in een omgeving waarin zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen en ervaren dat zij er mogen zijn en er toe doen.’

Mission statement Jeugdteam Zaanstad

VISIE
‘Wij bieden jeugdhulp aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben en zoeken samen naar nieuwe mogelijkheden waardoor het gezin weer in zijn kracht komt te staan. Wij zijn dichtbij en werken nauw samen met de omgeving. Zoals met de familie, huisartsen, onderwijs en het sociaal wijkteam. Wij helpen en ondersteunen kinderen en gezinnen die in een moeilijke, ongewenste situatie en/of fase in hun leven zijn, zodat zij weer verder kunnen. Daarbij zien we dat (het herstel van) het gewone leven een belangrijke rol speelt. Wij gaan ervan uit dat iedere ouder het beste wil voor zijn kind en wij helpen ouders daar uiting aan te geven.’

MISSIE
‘Wij luisteren met een onbevooroordeelde houding naar het kind en het gezin. Samen maken wij een plan dat aansluit bij het verleden, heden en de toekomst, de cultuur, het tempo en de taal van het gezin en diens omgeving. Dat doen we met professionals die weten wat kinderen en gezinnen helpt; ze zijn deskundig, hebben een brede kijk en combineren dat met praktijkervaring. Zij hebben de ruimte om het onmogelijke mogelijk te maken en ondersteunen, waar nodig, bij de uitvoering hiervan.