Privacyverklaring

Het Jeugdteam houdt van ieder kind dat hulp ontvangt, een dossier bij. Hoe we omgaan met jouw privacy en dit dossier, lees je op deze pagina.

Om jou zo goed mogelijk te helpen, hebben we jouw (persoons)gegevens nodig. Dat wij vertrouwelijk hiermee omgaan, staat voorop. Je kunt van ons verwachten dat we deze gegevens zo min mogelijk gebruiken.

Jouw dossier

In het dossier staat informatie over de hulp die jij ontvangt en worden alle relevante (persoons)gegevens vastgelegd. Jij of je wettelijke vertegenwoordiger kunnen het dossier inzien, een kopie aanvragen, iets laten aanpassen of gegevens laten verwijderen.

Wij verwerken jouw gegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat wij (persoons)gegevens alleen met jouw toestemming kunnen opvragen en delen. In het dossier staan alleen die gegevens die met jou zijn besproken.

• De wettelijk vertegenwoordiger als je nog geen 12 jaar bent;
• jij of je wettelijk vertegenwoordiger, als 12 jaar of ouder bent;
• iemand die van jou of je wettelijke vertegenwoordiger toestemming krijgt.

Als de informatie feitelijk onjuist of onvolledig is, kun je een verzoek doen om gegevens aan te passen of verwijderen.

Als het om informatie gaat over een behandeling, wordt de betrokken behandelaar geraadpleegd. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan gegevens te verwijderen als die in het belang van iemand anders bewaard worden.

Stuur het verzoek naar rdevos@avg-compleet.nl. In het verzoek is opgenomen:

  • Omschrijving van het verzoek (voor een vlotte afhandeling is het belangrijk dat de gevraagde informatie zo precies mogelijk wordt beschreven).
  • Volledige voor- en achternaam, BSN (als dit bekend is), woonadres, geboortedatum en telefoonnummer van verzoeker.
  • Er wordt zorgvuldig met jouw verzoek omgegaan.

We controleren de identiteit van de verzoeker om te voorkomen dat aan verkeerde personen informatie wordt verstrekt. Als er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, dan mogen we om aanvullende informatie vragen. Is dit niet voldoende? Als alternatief kun je langskomen om je identiteitsbewijs te tonen,

Je ontvangt binnen 5 dagen na ontvangst van een verzoek een bevestiging. Soms vragen we nog om extra informatie.

We proberen binnen 4 weken het verzoek te beantwoorden. Soms lukt dat niet, als er bijvoorbeeld veel verzoeken zijn. De termijn kan dan met 8 weken worden verlengd. Dat laten we je uiteraard weten.

Wanneer we besluiten om het verzoek tot inzage, aanpassen en verwijderen te weigeren, dan laten we dit zo snel mogelijk aan je weten. Als je het niet eens bent met het besluit, dan kun je de rechtbank vragen het verzoek alsnog toe te laten wijzen. Dit doe je schriftelijk binnen 6 weken.

Voor het zover komt, gaan we graag samen in gesprek. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze Functionaris Gegevensverwerking via FG-JTZ@avg-compleet.nl. Daarnaast kun je de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om advies of bemiddeling. Informatie hierover vind je op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

COOKIES OP DE WEBSITE
De website van Jeugdteam Zaanstad maakt gebruik van cookies. De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van de website. Door cookies te gebruiken wordt het gebruik van de website gemeten om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen en er worden geen ‘tracking cookies’ van andere partijen gebruikt. Je kunt de privacy instellingen aanpassen via de link ‘Instellingen’ rechts onderaan deze webpagina.