Privacy

1. Uw vraag staat voorop; wij verwerken alleen (persoons)gegevens die nodig zijn.

2. Wij handelen transparant; alles gebeurt in samenspraak met u.

 

Uw vraag staat voorop 
Voor het oplossen van uw vraag of probleem, kan het Sociaal Wijkteam uw persoonsgegevens nodig hebben. Welke gegevens wij nodig hebben, is afhankelijk van uw vraag. Omdat de gegevens die wij verwerken noodzakelijk moeten zijn voor het vinden van een oplossing. Dus wij gaan altijd na of wij u kunnen ondersteunen zonder het verwerken van uw gegevens.

Uw dossier 
Wij verwerken uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat wij persoonsgegevens alleen met uw toestemming kunnen opvragen, vastleggen en delen. In uw dossier staan alleen die gegevens die u met uw contact- persoon heeft besproken. U hebt het recht om uw dossier in te zien. U kunt de gemeente Zaanstad vragen om uw gegevens aan te vullen, te corrigeren of te vernietigen. U kunt dit verzoek sturen naar de gemeente via www.zaanstad.nl.

Wie ziet uw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden door zo min mogelijk mensen ingezien. Alleen uw contactpersoon en de overige medewerkers van het Sociaal Wijkteam in uw wijk kunnen uw dossier inzien. De gemeente Zaanstad krijgt alleen die gegevens die nodig zijn voor de administratieve afhandeling van uw vraag. Ook eventuele leveranciers of andere betrokkenen kunnen alleen voor hen relevante gegevens inzien. Uw dossier wordt dus niet in zijn geheel gedeeld. Alle partijen gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. De gemeente Zaanstad heeft daarover afspraken gemaakt met de betrokken partijen. In samenspraak met u worden het traject en de eventuele partijen gekozen om uw vraag op te lossen. Meer informatie vindt u op www.zaanstad.nl, zoekterm: privacy.

Cookies op deze website
De website van de Sociale Wijkteams maakt gebruik van cookies. De cookies zorgen voor het goed en veilig functioneren van de website. Door cookies te gebruiken wordt het gebruik van de website gemeten om gericht de dienstverlening te kunnen verbeteren. De gegevens worden anoniem opgeslagen en er worden geen ‘tracking cookies’ van andere partijen gebruikt. U kunt uw privacy instellingen aanpassen via de link 'Privacy instellingen' onderaan deze webpagina.

Proclaimer
De Sociale Wijkteams spannen zich in om de website actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. Afhankelijk van de informatiewensen van wijkbewoners en het wijkteam, vult elk wijkteam zelf de wijkteamsite in. Van de Sociale Wijkteams mag u in ieder geval het volgende verwachten:

  • De informatie is correct en actueel;
  • Teksten of beeldmateriaal zijn nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard;
  • De tekst is leesbaar en begrijpelijk.

Als u toch een fout ziet of u bent van mening dat er informatie ontbreekt, kunt u contact opnemen met uw Sociaal Wijkteam.

Hebt u een klacht over het Sociaal Wijkteam? 
Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij het wijkteam. U kunt uw klacht ook doorgeven via het klachtenformulier.