Voor verwijzers

Je bent in gesprek met een kind en het gezin. Het blijkt dat er meer aan de hand is. Is er sprake van een gedragsprobleem dat meer vraagt dan opvoedkundige tips? Of worstelt het gezin met uiteenlopende problematiek waar een breder advies bij nodig is?

Het Jeugdteam helpt jou als professional graag verder.

Deskundig

Onze medewerkers zijn deskundig op een breed gebied van jeugdhulp. Denk daarbij aan opvoedhulp, GGZ of verwijzing naar specialistische jeugdhulp. We werken samen met alle betrokkenen rondom een kind en het gezin. We kijken naar wat het gezin zelf kan doen. En naar de steun die de omgeving kan geven, zoals van vrienden, buren of familie. Het kind en het gezin krijgt een vast contactpersoon vanuit één van de Jeugdteams.

De verwijzing naar het Jeugdteam gaat via de huisarts, de scholen, Sociale Wijkteams, Centrum Jong of een gecertificeerde instelling.

Doorverwijzen als huisarts, kinder- of jeugdarts

Meld als reguliere arts je cliënt aan bij een Jeugdteam via het aanmeldformulier. Vul het document (digitaal) in en mail naar aanmeldingen@jt.zaanstad.nl.

Voor huisartsen: we zijn in Assendelft gestart met verwijzingen via VIP-live. In de loop van 2023 verwachten we dit verder uit te rollen.

Meer informatie over onze Jeugdteams voor huisarts, kinder- of jeugdarts

Download de informatiekaart of neem contact met ons op.

  • 075 – 2050888

Doorverwijzen als verwijzer uit het voorveld

Meld je cliënt aan bij een Jeugdteam via het aanmeldformulier. Vul het document (digitaal) in en mail naar aanmeldingen@jt.zaanstad.nl

Vragen over het doorverwijzen

Er zijn meerdere vormen van ondersteuning mogelijk, zoals bij:
– complexe opvoedings-en gezinsproblemen (als hulp van Centrum Jong niet voldoende is)
– opvoedingsproblematiek van ouders met LVB/LVG
– echtscheidingsproblematiek waar kinderen bij betrokken zijn
– basis-JGGZ, diagnostiek en behandeling (bv vermoedens van ADHD, ADD, ASS)
– somberheid en depressie bij jongeren (diagnostiek en behandeling)
– genderproblematiek (diagnostiek en begeleiding)
– problematiek eenoudergezin
– dreigende schooluitval of andere problemen in de klas (soms ook via school of jeugdarts)
– indicatie voor specialistische jeugdhulp (JT maakt ook perspectiefplan)
– aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB)

Naast diagnostiek doen we onder meer deze interventies: EMDR, Video hometraining,
systeembehandeling, speltherapie, Infant Mental Health, intensief ambulante gezinsbehandeling
(IAG), groepsbehandelingen.

Gaat het op school niet goed met het kind? Scholen melden kind(eren) en ouders aan na akkoord van de ouder(s)/verzorger(s) én na overleg met de advies- en aanmeldconsulent (de ACT-er). De ACT-er overlegt bijvoorbeeld met de zorgcoördinator over de aanmelding en zorgt dat alle benodigde informatie in het intakeformulier komt te staan. De ACT-er kan desgewenst eerst een gesprek met de ouder hebben, als dat nodig is.

Weet je niet wie de advies- of aanmeldconsulent is? Neem dan contact op met het dichtstbijzijnde Jeugdteam bij school. Of neem contact op met het algemene telefoonnummer 075-2050888. De locaties + postcodegebied zijn hier te vinden.

Het aanmeldteam neemt binnen 5 tot 10 werkdagen (telefonisch) contact op met het kind en gezin. Er zijn zes jeugdteams in de Zaanse wijken. Het Jeugdteam van de wijk van de cliënt bespreekt de aanmelding en wijst de jeugdhulpverlener aan het gezin of de jeugdige toe.

Denk je dat er sprake is van een onveilige situatie (bijvoorbeeld bij signalen van misbruik of verwaarlozing)? Bel dan met Veilig Thuis Zaanstreek Waterland via 0800-2000.

Jeugdvoorzieningen in Zaanstad

In Zaanstad zijn veel organisaties op het gebied van jeugdhulp actief. Variërend van preventieve hulp tot aan gespecialiseerde zorg. Wat zij precies bieden vind je in dit overzicht.