Jaarverslag 2022

Het eerste jaarverslag van de Stichting Jeugdteam Zaanstad is een feit. Een mijlpaal! Over andere mijlpalen uit 2022 lees je via deze pagina:

Inhoud

Voorwoord Pieter van den Born
Beweging naar voren
Beschermen door samenwerken
De kennis in huis
Vliegende start, zachte landing
Verbeteren door inzicht

Mijlpalen in 2022

spelend kind in pyjama

Beweging naar voren

Eerder ondersteuning bieden aan kinderen en gezinnen. Het Jeugdteam maakt daarmee de beweging naar voren. Dat doen we door de samenwerking met het onderwijs en andere partners in het veld te verbeteren. De praktijkondersteuner huisarts (POH jeugd en gezin) is daar het eerste resultaat van.

Beschermen door samenwerken

Kinderen verdienen het veilig te zijn en zich prettig te voelen: de missie van het Jeugdteam. Om dit te borgen is samenwerking met partners als Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming, een belangrijke voorwaarde. Verder is gestart met de proeftuin ‘Blijvend Veilig’. Veiligheidsteams werken samen met dezelfde partijen om bij (dreigende) onveiligheid de situatie snel te verbeteren.

hand schrijft in schrift met pen

De kennis in huis

Onze lokale teams van jeugdprofessionals bestaan uit jeugd- en gezinshulpverleners, orthopedagogen en GZ-psychologen. Zelf hulp verlenen is de kern van ons werk. De jeugdprofessionals delen kennis en ervaring met collega’s door bijvoorbeeld supervisie, intervisie en speciale kennisteams. Is er sprake van meerdere hulpverleners: dan zijn we regiehouder en zetten zo onze expertise in.

Vliegende start, zachte landing

Het Jeugdteam wil een werkgever zijn waar je je welkom, gezien en gewaardeerd voelt en je de ruimte ervaart om jezelf te ontwikkelen. We maken tijd en ruimte om nieuwe medewerkers in te bedden in de organisatie zodat zij zich onderdeel gaan voelen van het Jeugdteam. Dat doen ze met begeleiding van ervaren professionals vanuit het Jeugdteam.

Verbeteren door inzicht

Doen we ‘de goede dingen’ en doen we ‘de dingen goed’? Vragen die we onszelf stellen in gesprek met de gezinnen. En in het reflecteren op ons eigen handelen. Om dat in kaart te brengen, bepalen we eerst wat we willen weten voordat we het gaan meten. Het verbeteren van onze hulpverlening doen we op zorgvuldige wijze.

Wij blikken terug, maar kijken altijd vooruit

Jeugdteam Zaanstad in cijfers

100+

Medewerkers

3227

Kinderen

25

Instellingen

1419

Aanmeldingen

Speciaal in 2022

Het effect van Corona

Geen toename van hulpvragen na het einde van de pandemie.

Strategie Jeugdteam Zaanstad

In dialoog met alle medewerkers zet het Jeugdteam koers.

Financieel Jaarverslag 2022

In het bestuursverslag staat een stukje achtergrond van de stichting, het verslag van de raad van toezicht, een vooruitblik door onze directeur bestuurder, financiële ontwikkeling & resultaat 2021, de begroting van 2023, de jaarrekening van 2022 en de controle verklaring door de de onafhankelijke accountant.