Jaarverslag 2023

In dit verslag verantwoorden we ons over de activiteiten van het Jeugdteam in 2023. Het tweede jaar waarin we mooie stappen maakten. Meer lees je op de volgende pagina’s:

Inhoud

Voorwoord Pieter van den Born
Samen sterk in het netwerk
Oog voor (on)veiligheid
Ons werk is maatwerk
De professional blijft leren
De stem van het gezin

Mijlpalen in 2023

Samen sterk in het netwerk

Eerder in contact komen met kinderen en gezinnen die het opvoeden en opgroeien als een uitdaging ervaren. Door zichtbaar aanwezig te zijn op plekken waar kinderen en gezinnen zich bevinden. En door nauwer samen te werken met de partners in het veld. Dat én het versterken van deze aanpak, daar lag onze focus het afgelopen jaar.

Oog voor (on)veiligheid

Onze missie is ‘kinderen verdienen het veilig te zijn en zich prettig te voelen’. Dat doen we door het tijdig signaleren, onderkennen en het bespreekbaar maken van onveiligheid bij het kind of in het gezin. Daarnaast bieden we ondersteuning en hulp bij het oplossen van deze onveiligheid.

Ons werk is maatwerk

Onze lokale teams van jeugdprofessionals bestaan uit jeugd- en gezinshulpverleners, orthopedagogen en GZ-psychologen. Zelf hulp verlenen is de kern van ons werk. De jeugdprofessionals delen kennis en ervaring met collega’s door bijvoorbeeld supervisie, intervisie en speciale kennisteams. Is er sprake van meerdere hulpverleners: dan zijn we regiehouder en zetten zo onze expertise in. 

De professional blijft leren

Het Jeugdteam wil een werkgever zijn waar je je welkom, gezien en gewaardeerd voelt en je de ruimte ervaart om jezelf te ontwikkelen. Je raakt nooit uitgeleerd en dat geldt ook voor de jeugdhulpverlening. We bieden onze jeugdhulpprofessionals daarom een scholings- en ontwikkelingsbeleid op professioneel en persoonlijk vlak. Dat vergroot het werkplezier en zorgt dat we de kwaliteit van onze hulp op peil houden.

De stem van het gezin

Het is belangrijk dat we regelmatig ophalen hoe onze cliënten de hulpverlening ervaren. Dat doen we door te reflecteren op ons eigen handelen. En niet alleen dat, ook door in gesprek te gaan met de gezinnen. Goed luisteren naar wat zij willen en van ons vragen. Het verbeteren van onze hulpverlening doen we zorgvuldig.

Wij blikken terug, maar kijken altijd vooruit

Jeugdteam Zaanstad in cijfers

110+

Medewerkers

3669

Kinderen

25

Instellingen

1298

Aanmeldingen

Verder in 2023

Praktijkondersteuners Zaanse huisartsen

De inzet van praktijkondersteuners Jeugd & Gezin werpt haar vruchten af. Tevreden huisartsen én tevreden cliënten.

Geregeld voor de medewerkers

De jeugdteammedewerkers zijn het hart van onze organisatie. Daarom werd in 2023 veel op orde op (personeels)zaken gesteld.

Het bestuursverslag 2023

In het bestuursverslag staat een stukje achtergrond van de stichting, het verslag van de raad van toezicht, een vooruitblik door onze directeur bestuurder, financiële ontwikkeling & resultaat 2023, de begroting van 2024, de jaarrekening van 2023 en de controle verklaring door de de onafhankelijke accountant.