Onze hulp

Wat doet het Jeugdteam? Vraag je je misschien af. We ondersteunen kind(eren) en gezin als het gaat om problemen met bijvoorbeeld functioneren op school, echtscheiding of een verslaving. De omgeving van het kind en gezin is belangrijk: welke problematiek speelt er?

We werken daarom nauw samen met de omgeving: zoals de familie, huisarts, het onderwijs of sociaal wijkteam. Met een deskundige blik helpen wij jou (en het gezin) om zo zelf verder te kunnen.

Passende oplossing

Samen met de jeugdprofessional zoek je naar een passende oplossing. We kijken naar wat je zelf of als gezin kunt doen en de steun die je vanuit je omgeving kunt krijgen. Denk bijvoorbeeld aan steun van buren, vrienden en familie. Wat je wilt bereiken, bepalen we met elkaar.

Is er sprake van veel schoolverzuim, pesten, een (v)echtscheiding? Heb jij of het gezin last van een combinatie van deze problemen? Onze medewerkers zijn breed opgeleid. We benaderen deze problemen vanuit verschillende invalshoeken. Je ontvangt zo de ondersteuning die het beste bij je past. Verder is iedere jeugdprofessional een expert in zijn eigen vakgebied. Dit betekent dat we een oplossing hebben voor elk probleem binnen dat gebied. Je kunt dan denken aan een licht verstandelijke beperking of agressief gedrag bij pubers.

Altijd dichtbij

De locaties van de zes jeugdteams zijn te vinden van Zaanstad-Noord tot Zuid: altijd dichtbij. Zo zijn de jeugdprofessionals zichtbaar in én betrokken bij de wijk.

Goede jeugdhulp en dichtbij betekent ook samenwerken met onderwijs, huisartsen en de Sociale Wijkteams. In 2022 startte de pilot ‘praktijkondersteuner huisarts Jeugd & Gezin’. Een aantal van onze jeugdhulpprofessionals is werkzaam als POH Jeugd & Gezin in Zaanse huisartspraktijken. Ze zijn zo direct bereikbaar voor consultatie en advies.

Specialistische jeugdhulp

Je hebt met de jeugdhulpverlener je hulpvraag besproken. In het (perspectief)plan staat wat er voor ondersteuning nodig is. Soms blijkt dat het Jeugdteam niet de gewenste hulp kan bieden. Dan is er sprake van een verwijzing voor specialistische hulp. Samen met jouw jeugdhulpverlener bekijk je welke specialistische hulp het beste past. De hulp die nodig is, wordt in een aanvraag verwerkt.
Deze aanvraag gaat naar de gemeente, die automatisch een beschikking (besluit) afgeeft voor de aangevraagde hulp. Dit besluit wordt in een brief naar je woonadres gestuurd. Het Jeugdteam blijft regiehouder: dit betekent dat wij de afspraken met de andere betrokken coördineren en het overzicht houden.

Het doel is en blijft dat je de ondersteuning krijgt die bij jou, jouw kind en/of het gezin past.

Waar kun je terecht voor jeugdhulp in zaanstad?

Duur: 2:44 minuten

1 contactpersoon, 1 plan, 1 gezin

We vinden het belangrijk dat je zoveel mogelijk te maken hebt met één contactpersoon. Je maakt met hem of haar één plan voor jou en/of het gezin. Samen leg je de afspraken en gewenste resultaten vast in het (perspectief)plan.

Familiegroepsplan

Jouw ouders of het gezin hebben de mogelijkheid om samen met familie, vrienden of anderen uit jouw omgeving, een familiegroepsplan op te stellen. In dit plan geven zij zelf aan hoe zij de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Ze zeggen ook welke hulpverlening zij eventueel verwachten. De jeugdhulpverleners gaan vervolgens aan de slag met dit plan.

Persoonsgebonden budget

De gemeente koopt (jeugd)hulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Het kan zijn dat dit aanbod niet aansluit bij de situatie van jou of van jouw kind. Je kunt dan als alternatief het persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken. Dit is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt.

Bijvoorbeeld als je alleen zorg wilt ontvangen van een vertrouwd persoon, of wanneer je kind op heel verschillende tijden ondersteuning nodig heeft. Ook wanneer de door jouw gewenste zorgaanbieder geen contract heeft met de gemeente, kan het pgb een oplossing zijn.  

De jeugdhulpverlener kan hierbij helpen.

Wat voor soorten hulp?

Bij het Jeugdteam kijken we altijd naar wat het beste bij jou en je hulpvraag past. Dat kan variëren van een training voor meer zelfvertrouwen tot aan cursussen voor het hele gezin. De belangrijkste hulp bestaat uit het ondersteunen van kind en gezin in de breedste zin. Bij ieder team, op de 6 locaties in Zaanstad, werken deskundigen die ook een specialisme hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan licht verstandelijke beperking (lvb) bij een kind.

Agenda

Geen items gevonden

Meer voor jou

Ik zoek jeugdhulp

Zoek je jeugdhulp in de regio Zaanstreek-Waterland? Hier vind je een overzicht van alle jeugdhulporganisaties.

Jongerenloket

Het Jongerenloket is voor jongeren tot 27 jaar de plek voor vragen op het terrein van leren, werken en inkomen.

Kindertelefoon

Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met De Kindertelefoon.

Heeft uw gezin een steuntje in de rug nodig? Wij kunnen u helpen.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat een jeugdteam voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.