Over ons

Het Jeugdteam, oftewel lokale teams voor Zaanse kind(eren) en gezinnen, is ontstaan als proeftuin in 2012. In 2015 – bij de start van de nieuwe jeugdwet – zijn de lokale (jeugd)teams actief.
Tien jaar later wordt het Jeugdteam zelfstandig: in 2022 is Stichting Jeugdteam Zaanstad een feit.

Ruim 100 jeugdprofessionals zetten zich dagelijks in voor de Zaanse kinderen en gezinnen. De stichting werkt in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Het kind en gezin voorop

In onze strategie en manier van werken staat het kind en gezin altijd voorop. De inzet van de omgeving, zoals familie, huisartsen, onderwijs en de Sociale Wijkteams, zijn van groot belang bij de aanpak en het herstel. In sommige gevallen is de regie belangrijk: welke partijen laten we samenwerken voor de beste ondersteuning. Denk aan specialistische hulp of een leerkracht. Onze jeugdprofessionals houden een vinger aan de pols en sturen bij waar nodig.

Een andere keer staan we ‘met de voeten in de klei’. We gaan regelmatig langs bij het kind en gezin en zetten daar onze kennis en ervaring in. De jeugdhulpverlener denkt soms out of the box om het beste resultaat voor het kind en gezin te halen.

Daarbij gaan we er vanuit dat iedere ouder het beste wil voor zijn kind en helpen het gezin daarbij.

Omdat alle kinderen en gezinnen het verdienen om veilig te zijn en zich prettig te voelen. Waar zij opgroeien in een omgeving waarin zij zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen en ervaren dat zij er mogen zijn en er toe doen.

missieverklaring Jeugdteam Zaanstad 2023

Raad van toezicht (model)

Het Jeugdteam kent het zogenoemde raad van toezichtmodel. In dit model wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt dan bij de directeur. We spreken in dit geval van een directeur- bestuurder. De leden van de raad moeten het beleid goedkeuren en houden toezicht op de uitvoering daarvan.