Niet tevreden?

Het Jeugdteam is er voor jou. We vinden het belangrijk om kinderen en ouders te helpen. Het kan zijn dat je dit anders ervaart, of dat je het gevoel hebt dat er niet naar je geluisterd wordt. Of dat je ontevreden bent over de hulp van het Jeugdteam. Dan heb je mogelijk een klacht.

Een lastige situatie. We willen niet dat je hier mee blijft zitten. Dit is wat je kunt doen en verwachten.

Hulp bij een klacht

Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om geholpen te worden bij een klacht over het Jeugdteam. Dat is het volgende:

Hulp van een vertrouwenspersoon

Je kunt altijd terecht bij de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Dit is een onpartijdig persoon die helpt bij het vinden van een oplossing. Zij kan bij het gesprek met je hulpverlener aanwezig zijn. Of ondersteunt bij het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en deelt dus nooit iets zonder jouw toestemming. Leny van Duivenvoorde is de vertrouwenspersoon. Je kunt haar bereiken op 06-46752732 (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 – 10.00 uur). Of via de mail: lenyvanduivenvoorde37@gmail.com.

Bespreek het met je hulpverlener

Het kan zijn dat hij of zij niet weet dat je hier mee rondloopt. Het is goed om dan eerst in gesprek te gaan. Je geeft dan aan waar je ontevreden over bent en wat je graag anders ziet. Praat je liever met iemand anders? Bijvoorbeeld de teammanager van de hulpverlener? Vraag dan om de contactgegevens bij jouw hulpverlener.

Een klacht indienen

Heeft een gesprek niet geholpen? Dan kun je een (schriftelijke) klacht indienen bij het Jeugdteam. De vertrouwenspersoon kan je ondersteunen bij het verwoorden van de klacht. Je stuurt de schriftelijke klacht* per mail of post naar:

Stichting Jeugdteam Zaanstad, t.a.v. de teammanager / directeur-bestuurder, Wilgenstraat 11, 1505 TE Zaandam, mail: klachtensecretariaat@jt.zaanstad.nl.

Noem in je mail in ieder geval:

  • de datum waarop je de brief verstuurt;
  • de naam + geboortedatum van het kind die in behandeling is;
  • als je namens een kind de klacht indient: je eigen naam + contactgegevens;
  • de naam van de hulpverlener over wie je een klacht hebt;
  • waar je klacht over gaat.

Je klacht wordt behandeld

Het Jeugdteam nodigt je uit voor een bemiddelingsgesprek om jou en andere betrokken te horen. Bij dit gesprek zijn de hulpverlener, de teammanager en eventueel de vertrouwenspersoon aanwezig. We proberen in dit gesprek tot een gezamenlijke oplossing te komen. Binnen 6 weken ontvang je een antwoord op je klacht.

Er is nog geen oplossing

Na deze stappen is er geen tevreden resultaat voor je klacht. Je dient dan een externe klacht in bij een externe klachtencommissie. Ook hier kan de vertrouwenspersoon je bij ondersteunen en helpen. De externe klacht dien je per mail of post in bij:

Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening in Noord- en Zuid-Holland, p/a A.N.M. Appel (secretaris), Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem, mail: klachtencommissiemd@kpnmail.nl.

Je mag overigens ook direct contact opnemen met de externe klachtencommissie.

Ben je het niet eens met de indicatie die is afgegeven door de gemeente Zaanstad? Dan kun je een bezwaar indienen bij de gemeente. Meer informatie vind je hier.

Iedere instelling voor jeugdhulp moet een regeling hebben om klachten goed te behandelen. Die klachtenregeling vind je hier. Ook de vertrouwenspersoon kan daarbij helpen. Wil je meer weten over vertrouwenspersonen in de jeugdhulp? Jeugdstem (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) is een landelijke organisatie die je hier meer over kan vertellen.

Even voorstellen: de cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon bij het Jeugdteam is mevrouw Leny van Duivenvoorde. Zij vertelt over haar rol als vertrouwenspersoon. ‘De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en onpartijdig. Ik ondersteun kinderen en gezinnen als zij een klacht hebben over de ondersteuning van het Jeugdteam. Het gaat hierbij ook om klachten over de bejegening door een medewerker van het Jeugdteam. Ik ben lid van de vereniging van vertrouwenspersonen, en mediator. Ik hoop dan ook kinderen en gezinnen die bij mij komen zo goed mogelijk te ondersteunen.’