Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag over het Jeugdteam? We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet, en per thema.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Het Jeugdteam

Het Jeugdteam kijkt samen met jou naar de problemen die je ervaart. Als eerste kijken we samen welke mogelijkheden er zijn binnen je eigen netwerk. Denk aan familie, vrienden, etc. Vervolgens maak je, samen met de jeugdhulpverlener, een (perspectief)plan. Met dit plan maak je stappen om deze problemen op te kunnen lossen.

Als het nodig is, biedt de jeugdhulpverlener zelf ondersteuning, of gaat samen met jou kijken of er specialistische hulp nodig is. Je vindt op ikzoekjeugdhulp.nl een overzicht van jeugdhulpaanbieders in de omgeving van de Zaanstreek.

Onze medewerkers zijn breed opgeleid. We benaderen problemen vanuit verschillende invalshoeken. Je ontvangt zo de ondersteuning die het beste bij je past. Verder is iedere jeugdhulpverlener een expert in zijn eigen vakgebied. Dit betekent dat we een oplossing hebben voor elk probleem binnen dat gebied. Je kunt dan denken aan een licht verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg of bijvoorbeeld agressief gedrag bij pubers.

Het Jeugdteam doet het volgende:

  • Informatie en voorlichting;
  • signalering;
  • analyse/ triage/ diagnostiek (kunnen onderzoek doen, advies en/of een behandeling geven);
  • verwijzing naar specialistische hulpverlening;
  • beoordelen aanvraag persoonsgebonden budget;
  • sociale en praktische ondersteuning en begeleiding;
  • het verlenen van ambulante jeugdhulpverlening in de brede zin;
  • het maken van een adequate veiligheidsinschatting /risicotaxatie tijdens de intake.
  • coördinatie en monitoring van hulp (één gezin, één regisseur, één plan), regie en afstemming met de sociale wijkteams, andere partners (bv Centrum Jong) en de hoofdaanbieder van een specialistische jeugdhulpverlening.

Ben je een (huis)arts, of een hulpverlener van bijvoorbeeld het sociaal wijkteam? Dan kun je je hier aanmelden.

Ben je een kind of een ouder? Dan heb je een verwijzing nodig van de (huis)arts, school, het sociaal wijkteam of Centrum Jong. In enkele gevallen word verwezen door Veilig Thuis, na een melding.

Specialistische jeugdhulp

Je hebt met de jeugdhulpverlener van het Jeugdteam een perspectiefplan gemaakt. Het blijkt dat de gevraagd hulp om meer specialisme vraagt dan wat wij kunnen bieden. Je kunt zelf alvast kijken welke specialistische hulp er beschikbaar is, of dat doe je samen met de jeugdhulpverlener. De hulp die nodig is, wordt in een aanvraag verwerkt. Deze aanvraag gaat naar de gemeente, die automatisch een beschikking (besluit) afgeeft voor de aangevraagde hulp. Dit besluit wordt in een brief naar je woonadres gestuurd.

Je kijkt samen met het Jeugdteam of de huisarts, welke specialistische hulp passend is in jouw situatie. Zij helpen je vervolgens bij de verwijzing naar passende specialistische hulp.

Je kijkt samen met het Jeugdteam of de huisarts, welke specialistische hulp passend is in jouw situatie. Zij helpen je vervolgens bij de verwijzing naar passende specialistische hulp.

Moeilijke woorden

Samen met de jeugdhulpverlener maak je een plan om in te schatten wat er nodig is aan ondersteuning en hulp. Ook schrijven jullie op wat de gewenste resultaten zijn. Op basis van dit plan wordt een Segment Profiel Intensiteit Combinatie (SPIC) gemaakt.

Dit wordt gebruikt om de hulpvraag van kind en/of gezin in een categorie (bijvoorbeeld van licht tot zwaar) in te delen. Daarna bepalen we welke hulp nodig is en het kostenplaatje wat daarbij hoort.

In de gemeente Zaanstad is afgesproken dat het Jeugdteam de regie voert op het moment dat er meer jeugdhulporganisaties bij betrokken zijn. Kortom, het Jeugdteam neemt de leiding bij het maken van afspraken en is/blijft de contactpersoon voor het kind en/of gezin.

Jeugdhulp

In Zaanstad kun je bij meerdere organisaties terecht voor jeugdhulp. Centrum Jong is er voor vragen over opvoeden en opgroeien. Bij de Sociale Wijkteams kun je terecht voor vragen over welzijn, zorg, werk & inkomen.

Zij werken beiden samen met het Jeugdteam. Zo zorgen ze ervoor dat er voor ieder kind en gezin de juiste hulp komt. In het Zaanse onderwijs zijn er zorgcoördinatoren en intern begeleiders: zij weten ook hoe de jeugdhulp werkt of verwijzen door naar bijvoorbeeld het Jeugdteam.

Kan het Jeugdteam of de huisarts niet de juiste hulp bieden? Dan mogen zij je doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.

De gemeente koopt (jeugd)hulp en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Je kijkt samen met de deskundige van het Jeugdteam naar welke ondersteuning of hulp het beste past in jouw situatie. En stelt samen met jou een (perspectief)plan op waarin je jouw doelen beschrijft die je wilt bereiken. De gemeente bepaalt niet over welk aanbod het beste past bij de hulpvraag, die inschatting ligt bij jou en de jeugdhulpverlener.

Het kan zijn dat het hulpaanbod niet aansluit bij de situatie van jou of van jouw kind. Je kunt dan als alternatief het persoonsgebonden budget (pgb) gebruiken. Dit is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt.

Bijvoorbeeld als je alleen zorg wilt ontvangen van een vertrouwd persoon, of wanneer je kind op heel verschillende tijden ondersteuning nodig heeft. Ook wanneer de door jouw gewenste zorgaanbieder geen contract heeft met de gemeente, kan het pgb een oplossing zijn. Het Jeugdteam kan hierbij helpen.

Ja, dat kan. Je kunt onafhankelijke ondersteuning krijgen bij het opstellen van het plan. Dat kan via bijvoorbeeld de Eigen kracht Centrale of Eigen Plan. Het Jeugdteam kan je helpen bij deze onafhankelijke ondersteuning. Zelf kijken welke ondersteuning het beste bij je past? Ga dan naar www.meedenker.zaanstad.nl.

Vaak is er bij een kind met een beperking sprake van een combinatie van meerdere soorten ondersteuning zoals dagbesteding, kortdurend verblijf en/of aangepast vervoer. Het Jeugdteam kan hierin ondersteunen en adviseren. Is er sprake van (jeugd)hulp? Dan maken we samen een perspectiefplan.

Afspraken over ondersteuning op school (wet Passend Onderwijs) worden ook meegenomen.

Hier kun je terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en jeugdhulp. Het Centrum Jong is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Ze organiseren regelmatig cursussen, trainingen en thema-avonden. Er zijn deskundigen in logopedie en opvoedondersteuning Centrum Jong werkt nauw samen met de sociale wijkteams, het Jeugdteam en het Zaanse onderwijs.

Deze lokale wijkteams zijn er voor alle vragen op het gebied van welzijn, zorg, werk, werk en inkomen, jeugd(hulp) en gezin. Het Sociaal Wijkteam is er voor alle inwoners, van jong tot oud, van de gemeente Zaanstad. Het Sociaal Wijkteam kan ook doorverwijzen naar het Jeugdteam.

Als er sprake is van een crisis, bijvoorbeeld huiselijk geweld of (mogelijke) kindermishandeling, meld dit dan bij Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. Bij levensbedreigende of gevaarlijke situaties bel je altijd 112 voor spoedeisende hulp.

Kosten

Nee. De geboden ondersteuning en hulp is kosteloos.

Nee, dat hoeft niet.

Crisis(situaties)

Als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind (bijvoorbeeld omdat je een vermoeden hebt van mishandeling), dan kun je hierover advies vragen of een melding doen bij het Steunpunt Veilig thuis. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.

Als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind (bijvoorbeeld omdat je een vermoeden hebt van mishandeling), dan kun je hierover advies vragen of een melding doen bij het Steunpunt Veilig thuis. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000.