Jeugdvoorzieningen in Zaanstad

Jeugdvoorzieningen in Zaanstad

Centrum Jong

Geen indicatie / verwijzing nodig

Kinderen

 • Weerbaarheid
 • Faalangst
 • KOPP
 • Sociale vaardigheden
 • Spanningsvolle situatie thuis (echtscheiding, (psychische), ziekte van een gezinslid, problemen met financiën)
 • Overgewicht (centrale zorgverlener JOGG)

Cursusaanbod voor jongeren

 • Weerbaarheid en
 • zelfvertrouwen
 • Sociale vaardigheden
 • Fit worden bij overgewicht
 • Kwetsbare meiden

Kwetsbare zwangere

Ouders

 • Opvoedspreekuur 0-4 jaar en 4-18 jaar
 • Op alle locaties inloop- en logopedie spreekuur
 • Ouders Inc (online cursus voor prille ouders)
 • Informatie over echtscheiding
 • Cursus opvoeding voor alleenstaande ouders
 • Cursus opvoeden na scheiding

Consultatiebureau (0 – 18 jaar)

 • RVP vaccinatieprogramma zwangere en kinderen (0-14)
 • Signaleren en ondersteunen bij: eet, groei en slaapproblemen, individuele en collectieve preventie, schoolverzuim, opvoedproblemen en ontwikkelingsproblemen

Intercollegiaal contact jeugdarts en huisarts

Overleg tijdens kantooruren (09.00 -17.00 uur)
Tel. 075 – 6519260

Klik hier voor de website.

Straathoek Werk

Geen indicatie / verwijzing nodig

 • Ondersteuning voor jongeren van 12 tot 27 jaar
 • Inloopspreekuur en trainingen
 • Gratis ondersteuning bij: huisvesting, financiën, dagbesteding, relaties, school, problemen met ouders etc. (b.v. vroegtijdig school verlaten, problemen thuis)
 • Aanspreekpunt in de wijk voor jongeren

Klik hier voor de website.

Sociaal Wijkteam

Geen indicatie / verwijzing nodig

 • Ondersteuning voor jongeren van 12 tot 27 jaar
 • Inloopspreekuur en trainingen
 • Gratis ondersteuning bij: huisvesting, financiën, dagbesteding, relaties, school, problemen met ouders etc. (b.v. vroegtijdig school verlaten, problemen thuis)
 • Aanspreekpunt in de wijk voor jongeren

Klik hier voor de website.

Jeugdteam

Wel indicatie / verwijzing nodig

 • Complexe opvoedings-en gezinsproblemen
 • LVB/LVG Opvoedingsproblematiek
 • Complexe echtscheiding problematiek
 • Basis-JGGZ, diagnostiek en behandeling
 • Somberheid en depressie
 • bij jongeren
 • Genderproblematiek
 • Problematiek eenoudergezin.
 • Dreigende schooluitval
 • Indicatie en perspectiefplan specialistische jeugdhulp
 • Persoonsgebonden budget (0-18jr.)

Klik hier voor de website.

Specialistische Jeugdhulp

Wel indicatie / verwijzing nodig

 • Jeugdpsychiatrie
 • Begeleiding en behandeling LVB/LVG
 • Diagnostiek intensieve ambulante hulp, therapie en trainingen. Soms ook pleegzorg, gezinshuizen en leefgroepen voor jeugdigen met ernstige problemen
 • Denk aan organisaties zoals Odion, Youz, Levvel en de Prinsenstichting.

Klik hier voor een overzicht van alle specialistische jeugdhulp.