Laden Evenementen

De Barkley (adhd) oudercursus

  • Dit evenement is voorbij.

De groepstraining is voor ouders van kinderen (van 6 – 12 jaar) met een gestelde diagnose ADHD die behoefte hebben aan handvatten in de opvoeding en/of het delen van ervaringen met andere ouders. De Barkley oudertraining is speciaal bestemd voor ouders van kinderen die last hebben van aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Doelen van de training
• Meer inzicht in ADHD en in de beperkingen van het kind/de jongere gericht op adequate hulp
bieden en problemen voorkomen
• Meer positieve interactie tussen ouder en kind/jongere, waardoor de relatie verbetert
• Vergroten van de oplossingsvaardigheden van ouders
• Consequent reageren op het gedrag van het kind/de jongere
• Toename van gewenst gedrag van het kind/de jongere
• Uitwisselen van ervaringen, tips en voorbeelden tussen ouders onderling
• Meer inzicht verkrijgen in welke factoren van invloed kunnen zijn op het gedrag van het kind/de
jongeren en hoe deze factoren te beïnvloeden

Effecten
Het is aangetoond dat druk en impulsief gedrag, conflicten en dwarsheid van kinderen/jongeren met ADHD significant afnemen na een oudertraining. Daarnaast ervaren ouders dat ze bewuster worden van hun handelen en van hun reacties op de kinderen. Hierdoor ervaren zij dat ze meer grip op de situatie en op het gedrag van het kind/de jongere.

Start: vrijdag 20 oktober a.s., van 9.15 – 11.15 uur.

  • Vrijdag 20 oktober
  • Vrijdag 27 oktober (herfstvakantie in afstemming met deelnemers)
  • Vrijdag 3 november
  • Vrijdag 10 november
  • Vrijdag 17 november
  • Vrijdag 24 november
  • (Vrijdag 1 december, indien die in de herfstvakantie niet doorgaat)

Trainers: Jaimy Kint en Yeter Demir

Praktische informatie

20 oktober 2023 @ 09:15 11:15