Familiegroepsplan

In de nieuwe Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid krijgen om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een Familiegroepsplan op te stellen. In dit plan kunt u zelf aangeven hoe u zelf de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) wilt verbeteren en welke hulpverlening u eventueel verwacht. Hulpverleners gaan werken op basis van uw plan.

Gemeente Zaanstad heeft twee organisaties geselecteerd die u hierin kunnen begeleiden, bijvoorbeeld door onafhankelijke ondersteuning te bieden bij het opstellen van een Familiegroepsplan. U kunt zelf een keuze maken van welke organisatie u gebruik maakt. Via onderstaande informatie kunt zich oriënteren.

Stichting Eigen Plan
Aanmelden van gezinnen kan telefonisch 06-52000360, per mail of via de website

De Eigen Kracht Centrale 
Aanmelden van gezinnen kan telefonisch 06 55324813, of via de website