Beschermen door samenwerken

Een goede samenwerking zorgt ervoor dat we sneller kunnen schakelen bij (dreigende) onveiligheid bij kinderen en gezinnen. Het doel is dit af te wenden en zo snel mogelijk terug te keren naar het ‘gewone’ leven. De volgende stappen zijn genomen om o.a. het aantal onder toezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen te verminderen.

Beschermtafel

In het afgelopen jaar heeft onze organisatie geïnvesteerd in de kwaliteit van onze bijdrage aan de Beschermtafel. Sinds 2022 zit een vaste deelnemer vanuit het Jeugdteam aan tafel. Samen met o.a. de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, een GI en de gemeente Zaanstad worden zaken met (dreigende) onveiligheid besproken. Vanuit de beschermtafel worden adviezen gegeven en/of de Raad neemt een zaak mee voor onderzoek. Het Jeugdteam, Veilig Thuis en de Jeugdbescherming kunnen zaken inbrengen voor advies.

Onveilige zaken

In 2022 heeft Veilig Thuis 195 kinderen en gezinnen aangemeld bij het Jeugdteam. Het Jeugdteam heeft 29 zaken voorgelegd aan de Beschermtafel. We hebben in de overige 166 zaken na onderzoek vastgesteld dat de veiligheid voldoende gewaarborgd is. Aan de ander kant heeft onze inzet bijgedragen aan het herstel van de veiligheid of het verminderen van de (veiligheids)risico’s.
Het aantal aanmeldingen is in het najaar van 2022 afgenomen.

195

Aanmeldingen Veilig Thuis

29

Zaken naar Beschermtafel

166

Veiligheid gewaarborgd

Proeftuinen

Er is een landelijke beweging gaande om de veiligheidsketen rondom kind en gezin anders in te richten. Op diverse plaatsen in het land zijn ‘proeftuinen’ ingericht om andere werkwijzen te testen.

De Veiligheidsketen Jeugd wordt meer rondom de gezinnen heen georganiseerd en minder in de vorm van een keten. Het doel is om zo weinig mogelijk maatregelen te hoeven plegen en zo snel mogelijk – met een gezamenlijke aanpak – het kind en gezin terugbrengen naar het ritme en veiligheid van het dagelijks leven.

In dat kader worden er door het hele land proeftuinen ontwikkeld: één van die proeftuinen is toegewezen aan de regio Zaanstreek-Waterland.

Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

Ter voorbereiding van de start van deze proeftuin, zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor o.a. nieuwe medewerkers en een intern ontwikkeltraject. Het Jeugdteam is betrokken als lokaal team bij deze proeftuin. Jeugdprofessionals krijgen de ruimte zodat ze intensieve inzet kunnen plegen bij een gezin en samen optrekken met het Veiligheidsteam.

Veiligheidsteam

Het veiligheidsteam wordt ambulant ingezet om samen met het lokale team bij gezinnen hulp te bieden en veiligheid te herstellen. Het team bestaat uit zes medewerkers. Zij zijn afkomstig van de GI’s (gecertificeerde instellingen: JBRA (Jeugdbescherming Amsterdam), WSG, Jeugd- en Gezinsbeschermers) de RvK (Raad voor de Kinderbescherming), de Blijf-groep en VT (Veilig Thuis).