Het effect van Corona

Met de start in 2022 was er nog sprake van een harde lockdown. Deze is op 26 januari van dat jaar beëindigd. Vanaf midden februari werden de meeste maatregelen losgelaten. In maart waren er geen coronamaatregelen meer van kracht. De heropening van het Jeugdteam is in die zin organisch verlopen. Online gesprekken werden live gesprekken. Huisbezoeken en bezoeken van kinderen en gezinnen aan de jeugdteamlocaties werden langzaam opgestart. Logischerwijs werden ook de kantoren weer meer bezocht. Op dit moment is het eigenlijk weer terug naar het oude normaal met de verworvenheden van beeldbellen en het regelmatiger vanuit huis werken als waardevolle toevoeging.

Geen toename van hulpvragen na het einde van de pandemie

Pieter van den Born, directeur bestuurder

Lang is er gedacht dat als de pandemie over zou zijn er een vloedgolf van hulpvragen op de jeugdzorg zou afkomen. Dit hebben wij niet waargenomen. Het aantal aanmeldingen is wel met iets meer als 100 toegenomen maar tegelijkertijd zijn er ook meer hulpverleningstrajecten afgesloten. Per saldo is de daardoor de caseload van dit verslagjaar op hetzelfde niveau gebleven als 2021.