Vliegende start, zachte landing

Onze jeugdprofessionals kunnen het verschil maken in het leven van Zaanse kinderen en gezinnen. Zij krijgen de ruimte om de juiste hulp te bieden én zij zijn zelf uitgerust met actuele kennis en vaardigheden. Het Jeugdteam vindt het belangrijk dat medewerkers zich kunnen scholen en verder ontwikkelen. Door een breed en up-to-date (leer)programma aan te bieden zorgen we voor bevlogen jeugdprofessionals.

Een leven lang ontwikkelen en leren

De maatschappij en de organisatie zijn continu in verandering. Ook medewerkers hebben de ambitie om zich te ontwikkelen in hun vakgebied. Theoretische kennis krijgt pas betekenis in de uitoefening van het vak in de weerbarstige werkpraktijk. We ontwikkelen en leren een leven lang op persoonlijk en professioneel vlak. Samen leveren we een bijdrage aan de toekomst van jeugdhulp.

Bevlogen professional

De jeugdhulp is een mooi en complex vakgebied dat vakmanschap, inzet en bevlogenheid vereist van zijn professionals. Het vraagt van onze jeugdprofessionals dat zij zich blijven ontwikkelen. Het Jeugdteam schept met het ontwikkelings- en scholingsbeleid kaders om dit mogelijk te maken.

Het Jeugdteam heeft een pool van bekwame professionals met verschillende expertises, waarmee we aansluiting vinden bij de diverse doelgroepen. Het leertraject van een professional is aangepast aan zijn ontwikkelwensen, de vraag binnen het team en het werkveld. Een balans tussen generieke kennis en maatwerk om zo de kennis te vergroten. Jeugdprofessionals voeren optimaal hun werk uit als zij goed op de hoogte zijn van evidence-based interventies, best practicesen vaardigheden in het werkveld.

Leren doen we ook met elkaar op de werkvloer door reflectie en het geven van feedback.

20+

Nieuwe medewerkers

2

Intervisiegroepen

Binden en boeien

In 2022 is er een ‘onboardingsprogramma’ ontwikkeld: het welkom heten, binden en boeien van nieuwe medewerkers.

Onboarden gaat verder dan inwerken en uitvoeren van de werkzaamheden.

Het gaat om ‘het leren kennen van werk’ en vooral over het eigen maken van de bedrijfscultuur, de visie en missie leren kennen en dit ervaren in het dagelijks werk. Daarnaast is er het kennismaken en samenwerken met collega’s. Een ander deel is de ruimte creëren voor zelfontplooiing; het ontwikkelen van jouw talenten.

Het geeft daarbij richting en duidelijkheid (kaders) en is nodig in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers voelen zich welkom en gehoord; leren van elkaar, maken kennis met andere nieuwe medewerkers en wisselen ervaringen uit.
Goed toegepast zorgt onboarding voor de complete integratie van een nieuwe medewerker binnen de organisatie.

In 2022 kregen 2 groepen nieuwe medewerkers een introductiebijeenkomst. Zij maakten kennis met de organisatie, de werkzaamheden van het Jeugdteam en de plaats in het Zaanse landschap. Er was ruimte voor uitwisseling van ervaringen tussen de medewerkers.

Er is opgehaald wat er verder nodig is. Zo zijn er o.a. de twee volgende workshops gegeven: een time management workshop en een speciale workshop rondom het indiceren.
Nieuwe doelen voor onboarding: begeleiden van werkbegeleiders en verdere uitbouw en ontwikkeling van het basisprogramma.