Voorwoord Pieter van den Born

Portretfoto directeur bestuurder Jeugdteam Zaanstad Pieter van den Born

2022 was het jaar van de oprichting van onze Stichting Jeugdteam Zaanstad. We blikken terug op een vruchtbaar jaar, waarin we veel gedaan hebben.

In dit jaarverslag lees je over de meest voorkomende thema’s:

  • Beweging naar voren (eerder betrokken zijn bij de hulpvraag van kind en gezin);
  • Bescherming door samenwerken (kinderen horen veilig te zijn);
  • De kennis in huis (inzet van expertise van onze jeugdprofessionals);
  • Vliegende start, zachte landing (het werven en behouden van hulpverleners);
  • Verbeteren door inzicht (kwaliteit blijven leveren).

Maar dat is niet het enige wat we deden…

Kern van ons werk: het verlenen van (jeugd)hulp aan kinderen en gezinnen die problemen ervaren bij het opgroeien en opvoeden. Dat doen onze medewerkers met veel toewijding, kennis en grote kunde. Dat gebeurde onder lastige omstandigheden, want tijdens de ‘verbouwing’ bleef de winkel open. Medewerkers ‘verlieten’ hun oude werkgever en kwamen in dienst bij een nieuwe werkgever, onze stichting. Aan een aantal facetten moest verder nog vorm en inhoud gegeven worden.

Tijdens deze ‘verbouwing’ zijn we door gegaan met het verlenen van hulp: sombere jongeren die op school dreigden uit te vallen of kinderen en gezinnen in een situatie van (v)echtscheiding.

Was er sprake van (dreigende) onveiligheid binnen een gezin? Dan wisten we dit af te wenden door inzet van de juiste hulp.

Verder ondersteunden we jonge, alleenstaande moeders bij het opvoeden en opgroeien van hun kind(eren) waar het (familie)netwerk niet vanzelfsprekend beschikbaar is. Allemaal situaties waarin het Jeugdteam succesvol bijdroeg zodat kinderen zich weer onbedreigd verder ontwikkelen.

Het Jeugdteam begeleidt gemiddeld zo’n 2.300 kinderen en gezinnen. Daarbij stroomlijnen we de inzet van de gespecialiseerde jeugdzorg. Er zijn 1.250 nieuwe kinderen en gezinnen aangemeld. En aan de andere kant zijn er rond de 1.300 hulptrajecten afgesloten. De wachtlijsten zijn licht afgenomen.

2300

Kinderen en gezinnen

1250

Nieuwe aanmeldingen

1300

Afgeronde hulptrajecten

Tot slot

De medewerkers van het Jeugdteam verdienen een groot compliment. Zij zijn het die, dag in dag uit, het verschil maken voor Zaanse kinderen en gezinnen. Die in moeilijke tijden klaar staan.
Ook als de omstandigheden ingewikkeld zijn en onzekerheid met zich meebrengen. In 2023 gaan we door met het verlenen van en verbeteren van onze hulp aan Zaanse kinderen en gezinnen.