Onderzoek onder werkende mantelzorgers


Om binnen de gemeente Zaanstad de combinatie werk en mantelzorg te verbeteren is er een enquête opgesteld om de huidige situatie onder de werkende mantelzorgers in kaart te brengen. De resultaten zullen bijdragen bij het ontwikkelen van beleid dat aansluit bij de behoeftes van de mantelzorgers.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Uw inzet wordt gewaardeerd! Bij voorbaat dank.

Nieuwe afspraken Jeugdhulp 2018

De afspraken gaan over jeugdhulp die gezinnen krijgen als ze een verwijzing hebben naar een specialistische jeugdhulporganisatie. De bedoeling van die afspraken is dat je als gezin hulp krijgt die past bij wat jouw kind, én je gezin, echt nodig heeft om te bereiken wat je wilt bereiken. Door snel en op maat hulp te bieden, kunnen kleine problemen klein blijven en grote problemen beter worden opgelost.

Weten hoe het werkt vanaf 2018? Bekijk het filmpje. Of lees er meer over.

11 oktober Symposium seksuele en gender diversiteit

Met een mooi inhoudelijk en vermakelijk programma wordt aandacht gevraagd voor de sociale acceptatie, versterking van weerbaarheid, bewustzijn, zichtbaarheid en betere toegang tot de samenleving van diverse minderheidsgroepen. Aanmelden is nodig.

U kunt op 11 oktober een mooi programma verwachten van interessante sprekers en u kunt deelnemen aan diverse workshops. Het gehele programma kunt vinden in deze flyer (PDF).

Het verzoek is om u wel aan te melden via het online aanmeldformulier.